LOGO

Jiří Kučera - revize vyhrazených elektrických zařízeníREVIZE NÁŘADÍ A SPOTŘEBIČŮ

Provádím revize elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí, prodlužovacích a pohyblivých přívodů dle ČSN 33 1600 ed.2.

Součástí provedení revize je označení spotřebiče, zaevidování v databázi, záznam do revizní karty (vystavení nové) spotřebiče a vydání revizní zprávy. Samozřemostí je upozornění na blížící se termín opakované revize.

Cílem revize je především zabezpečit ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru, tak aby se předešlo škodám na zdraví a majetku od vadných elektrických spotřebičů.

Protože při revizi je nutno přístroj odpojit ze sítě, provádím revize elektrických spotřebičů i v odpoledních a nočních hodinách.

Provádění pravidelných revizí el. spotřebičů vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a na něj navazujícího zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci).

I když se nepředpokládá povinnost provádět tyto revize v domácnostech, je dle zákona č.40/1964 Sb. (občanský zákoník) účelné provádět revize i tam.

Lhůty pravidelných revizí

Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B Třídy I 1x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1x za 6 měsíců

C

Třídy I 1x za 6 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Třídy I 1x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III
E Třídy I 1x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III
  • Skupina A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli

  • Skupina B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích apod.)

  • Skupina C - Spotřebiče používané pri průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

  • Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby, hotely, internetové kavárny atd.)

  • Skupina E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti


Copyright © 2011 Jiří Kučera -WWW.REWI.CZ