LOGO

Jiří Kučera - revize vyhrazených elektrických zařízeníHROMOSVODY

Provádím revize zařízení určených pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny (hromosvodů) nad objekty bez nebezpečí výbuchu.

Výchozí revize zařízení určených pro ochranu před bleskem se provádí podle norem ČSN EN 62305. Revize se provádí během provedení stavby, tak aby bylo možno zrevidovat uložený zemnič, a po instalaci ochrany před bleskem.

Pravidelná revize se provádí podle data realizace hromosvodu dle ČSN 34 1390 (realizace do 1.2.2009) nebo dle ČSN EN 62305 (realizace po 1.2.2009).

Revize se též provádí po změnách, opravách a je li známo že do stavby udeřil blesk.

Lhůty pravidelných revizí

Realizované do 1.2.2009

Objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 (například dřevěná konstrukce) 2 roky
Ostatní objekty 5 let

Realizované po 1.2.2009

Hladina ochrany Vizuální kontrola Úplná revize
I a II 1 rok 2 roky
III a IV 2 roky 4 roky

Copyright © 2011 Jiří Kučera -WWW.REWI.CZ